Wienerberger – Sistemul POROTHERM

Izolare termică

 • Proprietăţile de izolare termică deosebite ale blocurilor ceramice POROTHERM sunt generate de forma golurilor şi de porozitatea rezultate din tehnologia de fabricaţie.
 • In cazul folosirii sistemului POROTHERM, izolarea termică este mult mai bună decât în cazul utilizării cărămizilor tradiţionale sau a altor materiale de construcţii: Conductivitate termică redusă, Rezistenţă termică mare, Eliminarea rapidă a umidităţii, Necesar de energie termică (pentru încălzire) redus cu cca. 40%, Capacitate de acumulare termică mare.

Rezistenţă şi stabilitate structurală

 • Rezistenţa mecanică ridicată la care se adaugă un nivel superior al valorii aderenţei generează siguranţă maximă.
 • Caracteristicile structurale răspund cerinţelor realizării de zidării exterioare şi interioare.

Siguranţă la cutremure

 • Sistemul POROTHERM se poate folosi chiar şi în zonele cu un grad ridicat de seismicitate.
 • Capacitatea portantă bună – rezistenţa la compresiune minim garantată: 10N/mm2, mai mare decat rezistenta prevazuta de lege pentru caramizile portante (7,5 N/mm2) sau pentru caramizile in structuri in cadre (5 N/mm2).
 • Elemente cu caracteristici fizico-mecanice distincte ce duc la o comportare de material structural unitar.
 • Wienerberger participă la proiecte de cercetare privind capacităţile zidăriei în zonele ameninţate seismic.
 • Programul de cercetare şi dezvoltare al companiei a dus la proiectarea unor blocuri ceramice speciale: POROTHERM S. Configuraţia blocului ceramic îmbunătăţeşte mecanismul de cedare sub acţiunea solicitărilor de tip seismic. Rezistenţa la forfecare în rostul vertical de mortar este sporită cu valori între 18- 20% faţă de produsele tip locaş de mortar.

Izolare fonică

 • Măsurile de izolare fonică sunt necesare pentru a proteja o încăpere de zgomotul de afară sau de la vecini. Propagarea zgomotului pe cale aeriană, prin impact şi prin intermediul elementelor de construcţie ale structurii ar trebui sa fie reduse la minim.
 • Pereţii exteriori solizi, construiţi din blocuri ceramice POROTHERM, au un indice de izolare la zgomot aerian ridicat.
 • Pereţii exteriori sau interiori şi planşeele din produse ce fac parte din sistemul POROTHERM asigură un trai liniştit, fără zgomotele obositoare din interiorul sau exteriorul clădirii.

Durata de viaţă

 • Casele construite cu sistemul POROTHERM sunt durabile, având o durtă lungă de viaţă, proprietăţile fiind menţinute timp îndelungat.
 • Valoare adăugată prin păstrarea unei cote ridicate pe piaţa imobiliară

Rezistenţă la foc ridicată

 • Materialele ce fac parte din sistemul POROTHERM au o clasă de reacţie la foc A1. Aceasta înseamnă că sunt clasificate ca „neinflamabile” (incombustibile).
 • Materialele de construcţie neinflamabile reduc probabilitatea de a fi distruse.
 • Pagubele înregistrate la incendii nu sunt în general rezultatul direct al focului, ci al fumului şi gazelor provenite de la materialele de construcţie inflamabile.

Economie

 • Consum redus de manoperă
 • Consum redus de materiale adiţionale (ex. mortar)
 • Rapiditate in execuţie
 • Cost redus pe mc de zidărie
 • Costuri mici de întreţinere

Produse ecologice

 • Produsele POROTHERM sunt 100% naturale.
 • Tehnologia de fabricaţie are la bază folosirea celor 4 element: pământ, apă, aer, foc.
 • Reciclare uşoară în cazul demolărilor sau dezafectărilor.

Confort

 • Peretele construit din POROTHERM absoarbe energia naturală de la soare şi în acelaşi timp păstreaza căldura emanată din casă. Peretele de cărămidă eliberează mai târziu, înapoi în casă, căldura absorbită. Astfel se salvează energie termică – fluctuaţiile de temperatură sunt echilibrate de absorbţia şi eliberarea căldurii – în timpul iernii casa rămâne călduroasă şi vara se păstrează un aer mai rece.
 • Produsele ce fac parte din sistemul POROTHERM absorb umezeala din interior şi o eliberează repede în exterior. Asta înseamnă că suprafaţa peretului rămâne uscată în orice sezon şi astfel se asigură în încăpere un climat deosebit de plăcut.
 • Un climat interior deosebit, indiferent de anotimp
 • Un cămin liniştit datorită proprietăţilor de izolare fonică ale sistemului POROTHERM