Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele noastre de contact:

Denumire completă: SC BIT INDUSTRIES SRL

Adresă sediu: Str. DN3C Loc.Ovidiu Jud.Constanta

Nr. tel: 0722666621

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal)

Prenume și nume: Sulec Lenuta 

Date cu caracter personal prelucrate:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră privind:

detalii personale: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere),

detalii de contact: adresă de domiciliu/reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax, adresă de email;

detalii de plata: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra).

De asemenea orice opinii pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice.

Scopul prelucrarii datelor:

Aceste date cu caracter personal, sunt prelucrate cu scopul de a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră/societatii, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviicile noastre), in vederea eliberarii bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra; recuperarea debitelor de la dumneavostră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanţe, restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte.

Dacă aplicați pentru un job în cadrul societaii în calitate de candidat, se vor prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în acest context, cum ar fi nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, experiență precum și orice alte date incluse în documentele pe care alegeți să le atasati cererii de angajare.

In unele situatii, informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, Instante judecatoresti sau organe ale statului abilitate atunci cand exista o cerere expresa din partea acestora si legea o impune.

Stocarea datelor: Datele dumneavoastră vor fi prelcrate/stocate pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, iar pentru îndepliniriea obligațiilor legale care revin în sarcina sociatatii în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Drepturile dvs.: În cazul în care consideraţi că orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le deţinem sunt incorecte sau incomplete, aveţi posibilitatea să solicitaţi consultarea, rectificarea sau ştergerea acestor informaţii.

În cazul în care doriţi să ne sesizați asupra modului în care am gestionat datele dvs., vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu protecţia datelor pe adresa de email office@bitindustries.ro responsabilul nostru cu protectia datelor va analiza sesizarea dvs. şi va colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei.

Dacă în continuare consideraţi că datele dvs. nu sunt gestionate corect conform legii, puteţi contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal unde puteţi depune o plângere.