Avantajele sistemelor de zidarie CELCO

BCA CELCO® – Un bun izolator termic – Milioanele de pori distribuiţi uniform în structura BCA-ului CELCO® îi conferă acestuia proprietăţi deosebite de izolare termică care conduc la sporirea confortului termic. BCA CELCO® este soluţia eficientă prin care se realizează importante economii atât la cheltuielile de construcţie ale locuinţei, dar şi la cele de întreţinere. Prin simpla utilizare a BCA-ului CELCO cu grosime minimă de 35 cm nu mai este necesară izolarea termică suplimentară a elementelor de zidărie.

BCA CELCO® – Material de zidărie rezistent – Rezistenţa ridicată la compresiune a BCA-ului CELCO® face ca zidurile realizate să răspundă celor mai exigente cerinţe de stabilitate şi rezistenţă la cutremure.

BCA CELCO® – Cel mai uşor material de zidărie – BCA CELCO® este este cel mai uşor material de zidărie (greutate specifică de numai 400±50kg/m3 ) ceea ce îi conferă avantaje la transport, manipulare şi punere în operă. Greutatea scăzută asigură o încărcare redusă pe fundaţia clădirii.

BCA CELCO® – Un bun izolator fonic – Datorită structurii sale celulare fără interconexiuni, BCA CELCO® asigură absorbţia fonică a zgomotului aerian obţinându-se un climat intern liniştit. BCA CELCO® respectă normele de izolare fonică, indicele de atenuare a zgomotului aerian crescând în funcţie de grosimea zidului, spre exemplu de la 32 dB pentru grosime de 100 mm la 45 dB la 350 mm.

BCA CELCO® – Material de zidărie durabil – BCA-ul este folosit în construcţii de peste 70 de ani iar ca dovadă a numeroaselor sale calităţi rămâne cea mai eficientă cale de a ridica o casă durabilă, cu un înalt grad de rezistenţă la seisme, incendii ori alte dezastre naturale.

BCA CELCO® – Uşor de prelucrat şi de pus în operă – Datorită structurii sale, BCA CELCO® poate fi prelucrat uşor prin tăiere, găurire, frezare şi finisarea suprafeţei cu scule şi dispozitive uzuale. Instalaţiile electrice, de încălzire şi sanitare se fixează pe ziduri rapid, neînregistrându-se pierderi ca în cazul altor materiale. Diversitatea dimensională şi planeitatea feţelor BCA-ului CELCO® permit punerea în operă o oricărei soluţii arhitecturale dorite.

BCA CELCO® – Rezistenţă excelentă la foc – BCA CELCO® asigură o excelentă protecţie împotriva incendiilor, fiind clasificat ca material de construcţie ignifug, încadrat în Euroclasa A1. BCA CELCO® corespunde reglementărilor împotriva incendiilor constituind o barieră împotriva răspândirii acestora.

BCA CELCO® – Pentru construcţii confortabile – Datorită structurii sale poroase uniforme BCA CELCO® are o mare capacitate de înmagazinare a căldurii. BCA CELCO® este unul dintre puţinele materiale de zidărie care poate fi perceput ca un material cald. Căldura înmagazinată o va ceda apoi, în timp îndelungat, împiedicând răcirea bruscă a încăperilor iarna sau încălzirea rapidă a interioarelor vara. Structura poroasă a BCA-ului CELCO® face posibilă preluarea umidităţii din aerul unei încăperi şi redarea acesteia atunci când umiditatea încăperilor scade, prevenind apariţia condensului.

BCA CELCO® – Material de zidărie ecologic – BCA CELCO® este un produs ecologic, nu conţine substanţe periculoase şi nu este radioactiv. BCA CELCO® este un produs realizat conform standardului SR EN 771-4 :2004 şi deţine certificat de conformitate CE. Garanţia calităţii produselor este dată şi de sistemul de management integrat aplicat conform standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001 :2005, OH SAS 18001 :1999.